Aanmelden

Back to top

Visie

Op de Vocal Arts Academy streven we naar kwalitatieve zanglessen, voor zowel beginners als gevorderden, die het beste in de leerling naar boven halen.

In de zanglessen worden alle aspecten van zingen behandeld, gericht op de praktijk. Zo zijn niet alleen techniek en tekstbeleving belangrijk, maar ook performance, studio-opnamen, samenzang, spelen met een band, stijlkennis en nog veel meer! Daarnaast vinden wij dat de visie en creativiteit van een vocalist gestimuleerd moet worden, zodat hij of zij eigen muzikale keuzes kan maken. Vanuit dat oogpunt kan de leerling vervolgens zelf aangeven wat hij of zij zou willen leren, waarop onze docenten kunnen inspringen.

1.

Persoonlijk leerplan

Wij houden van langetermijndenken. Op basis van de wensen en kwaliteiten van de leerling stellen wij daarom een persoonlijk leerplan samen, om zo het beste in de leerling naar boven te halen.

In de lessen komen verschillende onderwerpen aan bod, die over een langere periode samen bijdragen aan de algehele muzikale ontwikkeling. Dat sluit uiteraard niet uit dat er in korte tijd ook grote stappen gemaakt zullen worden. Maar ook deze stappen zien wij als onderdeel van het grotere geheel.

Het persoonlijk leerplan en de ontwikkelingen worden bijgehouden in een online portal, die toegankelijk is voor zowel leerlingen als docenten. Iedere leerling heeft een eigen profiel, waar te allen tijde ingelogd kan worden. Ook kan, in geval van afwezigheid van een docent, een andere docent het traject daarom naadloos overnemen.

2.

Gezond stemgebruik

Natuurlijk staat bij de zanglessen gezond stemgebruik voorop. Je wilt immers niet voor vervelende verrassingen komen te staan.

Om de vocale mogelijkheden van de leerling te vergroten en dit op een gezonde manier te doen, is een goede zangtechniek nodig. Hierbij moet gedacht worden aan ademhaling, ademsteun, klinkervorming, houding, open keel, spanning tegenover ontspanning, activiteit enzovoorts. De taak van de docent is om de leerling bewust te maken van al deze onderdelen en waar nodig ongewenste spanningen te verhelpen.

Op die manier proberen we stemproblemen te voorkomen of verhelpen en vergroten we vocale mogelijkheden van de leerling.

Al onze docenten zijn geschoold en bovendien bekend met verschillende zangmethodes als CVT (Complete Vocal Technique), EVT (Estill Voice Training), Pahn, Lichtenberg, zodat er kan worden lesgegeven vanuit verschillende invalshoeken.

3.

Creativiteit

Iemand die alleen maar goed kan zingen, is natuurlijk niet interessant. Er is meer voor nodig om het publiek te boeien. Dat heeft te maken met een bepaalde passie, gedrevenheid, nieuwsgierigheid en authenticiteit.

Dit heeft allemaal te maken met creativiteit. Creativiteit is in onze ogen niet aan te leren, maar wel degelijk aan te wakkeren en te stimuleren. Door de leerling wegwijs te maken in een breed scala aan muziekstijlen, vaardigheden, kennis, manieren van musiceren en klanken, reiken wij de leerling de tools aan om buiten hun eigen kaders te denken en hun fantasie erop los te laten.

4.

Praktijk

Zangles is leuk, maar er is natuurlijk nog veel meer te ontdekken buiten het leslokaal!

Het podium bijvoorbeeld, of de opname-studio. En wat heb je aan je perfecte zangtechniek en inlevingsvermogen als je het nooit in de praktijk kunt brengen? Wij willen onze leerlingen de faciliteiten bieden om hun kunsten in het openbaar te vertonen. De Vocal Arts Academy organiseert daarom met enige regelmaat optredens en studio-opnames als onderdeel van de verschillende lespakketten.

In onze lessen zorgen we ervoor dat de leerlingen vertrouwd raken met (verschillende) microfoons, microfoontechniek, monitoring, spelen met een band of muzikaal begeleider, zingen in een studio, etcetera, zodat ze goed beslagen ten ijs komen en niet voor onaangename verrassingen komen te staan in de praktijk.

Er wordt een leerplan samengesteld op basis van de wensen en kwaliteiten van de leerling.