Aanmelden

Back to top

Disclaimer

Algemeen
Vocal Arts Academy (Kamer van Koophandel 56608969), hierna te noemen VAA, verleent u hierbij toegang tot vocalartsacademy.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door VAA en derden zijn aangeleverd. VAA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VAA.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VAA en haar licentiegevers. De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen of diensten.

Overige
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.